آکادمـــــــــــــــی
المپیادهای علمی ایران
تهران، ایران
خدمات آموزشی سراسری
دوره مورد نظر به لیست ثبت‌نام شما افزوده شد. جهت تکمیل ثبت‌نام به مراجعه نمایید.

آشنایی با المپیادهای علمی دانش‌آموزی

یکی از سرمایه های ارزشمند ملی کشورمان، المپیادهای علمی دانش آموزی هستند. این المپیادها با هدف شناسایی و تشویق دانش آموزان مستعد و علاقمند و راهنمایی آن ها برای شکوفایی استعدادشان برگزار می شوند. برگزیدگان المپیادهای علمی، تیم های ملی ایران در المپیادهای جهانی را تشکیل می‌دهند و پس از طی مراحل آماده‌سازی، برای افتخارآفرینی در عرصه‌های بین المللی به مسابقات جهانی اعزام می شوند.


المپیاد چیست؟


المپیاد رویدادی علمی است که هرساله میان دانش‌آموزان دبیرستانی (قبل از حضور در مراکز آموزش عالی) سراسر جهان به صورت تیمی و انفرادی برگزار می‌شود. هدف از این رویداد که در قالب مسابقه علمی اجرا می‌شود، ترویج و همگانی کردن علم، رشد و شکوفایی علمی نوجوانان و آشنایی کشورهای مختلف با علوم روز است.